Selecteer uw pagina
Van de voorzitter, klik hier -- 17e Boeken-, Platen- en CD-markt op 5, 6 en 7 november 2021 , klik hier -- Herfstwandeltocht op 11 september 2021 gaat definitief niet door, klik hier -- Nieuws over de timmer- en knutselclubs, klik hier -- Verslag Compostactie 13 maart, klik hier -- Verslag 16e boeken-, platen- en CD-markt van 11, 12 en 13 juni, klik hier --

Nieuws

Inhoud:
2021-04-01 Van de voorzitter
2020-08-10 Regels wijkgebouw De Weideblik

Beste wijkbewoners,

 

Na de vorige wijkkrant kreeg ik wat opmerkingen dat ik wel heel voorbarig was om het voorjaarsseizoen als volledig verloren te verklaren. Maar we zijn weer een maand verder en in maart zijn de lockdown en de avondklok weer verlengd. Wij verwachten dat vanaf mei in stappen de maatregelen in fases afgebouwd gaan worden. Wij gaan ons dus richten op start activiteiten in september en als het lukt gaan we op 11 en 18 augustus de kindervakantiedagen weer feestelijk vieren.

 

Het is financieel een zwaar jaar, dat zal iedereen begrijpen en het financiële plaatje voor dit jaar laat een tekort zien van ongeveer € 15.000. Maar we zitten niet bij de pakken neer. Gelukkig hebben wij een groot aantal leden die ons ook in deze zware tijd blijven steunen, maar net als bij andere verenigingen zien wij in coronatijd een toename van het aantal opzeggingen en dat vinden wij natuurlijk heel jammer. De gemeente stelt in onze wijk aan de wijkbewoners een prachtig wijkgebouw ter beschikking. Dat moet dan wel door de wijk in stand worden gehouden en in onze wijk heeft de wijkvereniging die taak gekregen. Onze vereniging doet dat met vrijwilligers en zonder betaalde krachten en daardoor lukt het ons om voor het wijkgebouw in normale omstandigheden met een sluitende exploitatie te komen. Dat lukt in deze tijd natuurlijk niet maar omdat wij leden hebben die contributie betalen kunnen wij als vereniging het exploitatieverlies van het gebouw voor onze rekening nemen. Maar dat kunnen wij natuurlijk niet eeuwig volhouden. Daarom proberen wij toch binnen de coronaregels methodes te bedenken om geld te verdienen.

 

Ik melde het al in de vorige wijkkrant dat wij vanaf februari extra aandacht gegeven aan de verkoop van vogelhuisjes, egelhuisjes, insectenhotels, vlinderhotels, lieveheersbeestjes hotels, en diverse nestkastjes. En dat is een geweldig succes. Er zijn inmiddels al meer dan 100 objecten verkocht. Op een gegeven moment was het vraag zo groot dat we van 2 naar 3 vrijwilligers moesten gaan om aan de vraag te kunnen voldoen. Het initiatief is niet onopgemerkt gebleven. Een mooi artikel in de Hoogeveensche Courant leverde ook weer nieuwe bestellingen op. En het leverde ook een interview op bij Radio Drenthe en als klap op de vuurpijl kwam RTV Drenthe langs om een reportage te maken over de “Timmerfabriek De Weide”. En ik heb voorafgaand aan het schrijven van dit stukje weer een nieuwe werklijst gemaakt met daarop weer 14 nieuwe bestellingen.

 

De BOKD Drenthe, de vereniging die dorpshuizen in Drenthe ondersteunt gaat ook aandacht aan deze wijze van geld verdienen voor het dorpshuis besteden.

 

En op 13 maart hebben we de jaarlijkse compostactie gehouden. Om aan de coronaregels te voldoen was gekozen voor click en collect. Maar op het laatste moment bedachten we dat we vergeten waren tijdslots aan de mensen te geven. Daarom hebben we het op het laatste moment omgebouwd tot een compost-en potgrond drive through aan de zijkant van het gebouw. Er waren 920 zakken besteld en er werden er 1020 geleverd en daarvan zijn er 950 verkocht. De mensen die de zakken potgrond/compost kwamen ophalen kregen een kleine chocolade attentie. Omdat mensen in de tuin vaak klompen dragen hebben wij kleine zakjes met chocolade klompjes gemaakt. Er liggen nog een aantal zakken compost en een paar zakken potgrond en die kunnen bij het wijkgebouw worden opgehaald, na bestelling uiteraard via e-mail (info@wijkverenigingdeweide.nl) . Deze aanpak is heel goed bevallen en ik verwacht dat wij deze manier van afleveren ook volgend jaar zullen toepassen.

 

Als bestuur moeten wij ook in deze tijd vooruitkijken en in september 2022 is het alweer 25 jaar geleden dat wij vanuit ons oude gebouw aan de Curiestraat naar ons nieuwe wijkgebouw aan de Ploeger zijn verhuisd. In die tijd is het gebouw al twee keer uitgebreid en daarnaast heeft de wijkvereniging nog extra ruimte verkregen omdat de peuterspeelzaal naar elders is vertrokken. En nog komt het regelmatig voor dat alle ruimtes bezet zijn. Wij gaan ons nu buigen over hoe wij het 25 jarig bestaan van het wijkgebouw op een passende wijze kunnen gaan vieren. In ieder geval zal er een open dag komen zodat alle wijkbewoners kennis kunnen nemen van de vele activiteiten die in ons wijkgebouw plaats vinden.

 

Tenslotte kan ik u melden dat de BOKD het initiatief genomen heeft tot een dorpshuizen overleg per gemeente. Dat stond bij mij al een tijdje hoog op mijn verlanglijstje. Want wij hebben in Hoogeveen een groot aantal dorpshuizen/wijkgebouwen/mfc’s en daar zit heeft veel kennis en ik vind het erg belangrijk dat wij die met elkaar delen. Het is toch niet nodig dat we allemaal hetzelfde wiel moeten uitvinden. En ik denk dat we door kennisuitwisseling ons allemaal kunnen verbeteren en efficiënter kunnen gaan werken. Ik verheug mij op het eerste (digitale) overleg waarbij ook de wethouder Janita Tabak aanwezig zal zijn. Natuurlijk zal een van de vragen zijn hoe Hoogeveen de extra gelden gaat verdelen die het rijk voor dorpshuizen heeft toegezegd.

 

Beste wijkbewoners, dit was het voor deze maand en ik wens iedereen veel sterkte om de beperkingen nog even vol te houden. Ik hoop ook dat iedereen die gevaccineerd wil worden snel aan de beurt zal zijn waardoor we uiteindelijk licht aan het einde van de tunnel gaan zien. Ik heb een mail gekregen van iemand die het niet eens is met bovenstaande wens maar ik hoop dat wanneer iedereen zich beter aan de regels houdt dan nu het geval is dat we dan snel tot een versoepeling van de regels kunnen overgaan.

 

En ik hoop dan eindelijk weer te kunnen zeggen tot ziens in het wijkgebouw.

 

Hein Akerboom, voorzitter

 

REGELS WIJKGEBOUW De Weideblik.

De overheid heeft regels vastgesteld voor bezoek aan openbare gebouwen.

Deze worden door de wijkvereniging een op een overgenomen.

Onderstaand vindt u de regels waaraan u moet voldoen om een bezoek te brengen aan een activiteit/afspraak in het wijkgebouw. Deze zijn gebaseerd op de situatie per 7 augustus, de informatie van de persconferentie van 6 augustus is meegenomen. Mochten er na die tijd van overheidswege wijzigingen of aanvullende regels worden afgekondigd dan zullen wij die per direct invoeren en in het wijkgebouw kenbaar maken.

 

TOEGANGSREGELS

Allereerst is het gebouw alleen toegankelijk indien u een afspraak heeft of dat u zich heeft aangemeld voor een activiteit. Tot nader order kunt u dus niet even binnenlopen om naar het toilet te gaan of om een boek te lenen etc.

Ingeval van deelname aan een activiteit staat er iemand bij de deur om u op te vangen en u aan te melden op het aanwezigheidsregistratieformulier. Heeft u zich niet aangemeld dan is de kans erg groot dat u niet wordt toegelaten.

Vervolgens wordt u verzocht om de handen te reinigen met de reinigingsgel.

De volgende stap is het invullen van de gezondheidsverklaring, met de volgende vragen:

 

GEZONDHEIDSVERKLARING

Invullen naam en telefoonnummer

Heeft u de afgelopen 24 uur een of meerdere van de navolgende klachten gehad dan mag u NIET naar binnen.

Hoesten,

Neusverkoudheid,

Koorts vanaf 38 graden,

Benauwdheidsklachten.

Verder mag u ook NIET naar binnen indien:

U op dit moment u een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidklachten,

U het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld (in een lab),

U een huisgenoot/gezinslid heeft met het coronavirus en u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar heeft gehad terwijl hij/zij nog klachten had.

U in quarantaine bent omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

Na het volledig invullen van het formulier kunt u naar binnen.

Mensen die weigeren het formulier in te vullen worden niet toegelaten.

De vereniging slaat de formulieren 4 weken op en wanneer ze dan niet zijn opgevraagd door de GGD worden ze vernietigd.

 

GEDRAGSREGELS IN HET WIJKGEBOUW

Bij binnenkomst handen reinigen met reinigingsgel.

Schudt geen handen.

In de centrale hal zijn met pijlen op de grond looproutes aangegeven, wanneer iedereen die opvolgt kan aan de 1,5 maatregel worden voldaan.

Maximaal 1 persoon tegelijk in de lift. Dus eigenlijk alleen te gebruiken als u geen trap kunt lopen.

Ga direct naar uw zaal en stoel en ga niet rondlopen.

Pauzes worden zoveel mogelijk in dezelfde ruimte doorgebracht. U kunt wel naar buiten voor een rookpauze.

Tot nader order zijn er geen lunchbuffetten meer in de ontmoetingsruimte en de grote zaal. Bij een bijeenkomst met een lunch zal deze in de vergaderruimte worden geserveerd.

Was/ reinig regelmatig de handen. Op diverse plaatsen staan handgel pompjes

Maak verder gebruik van alle aangeboden voorzorgsmaatregelen qua hygiëne.

Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en waar nodig wacht om mensen ruimte te geven.

Nies in je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes, deponeer de zakdoekjes in de geplaatste afvalbakken

Per toiletruimte is 1 persoon toegestaan. De aanwijzingen staan op de toilet deur

Betaal zoveel mogelijk met de PIN

Voor een cursus/activiteit kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn. Deze worden dan meegedeeld door de activiteiten/ cursus leider.

Wij verzoeken dringend om deze aanwijzingen op te volgen.

Er wordt niet actief gecontroleerd op naleving van de regels maar verwachten dat iedereen solidair is en zich aan de regels houdt.

Mocht worden geconstateerd dat een persoon zich, ondanks waarschuwingen, regelmatig niet aan de gedragsregels houdt,
dan kan het bestuur besluiten om de betreffende bezoeker, ter bescherming van de overige bezoekers, de toegang tot het wijkgebouw te ontzeggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×