Selecteer uw pagina
In memoriam: Henk Pelgrim, klik hier -- Update Corona-maatregelen voor het wijkgebouw De Weideblik, klik hier -- Te koop: Vogelhuisjes, insectenhotels, legpuzzelblad, klik hier -- 12 maart Compostverkoop, klik hier -- 19 maart Wandeltocht, klik hier -- Klaverjassers gezocht !, klik hier -- 17, 18 en 19 juni 2022 18e boeken- platen- en cd-markt, klik hier -- OPROEP aan alle wijkbewoners, klik hier -- Toneelnieuws, klik hier -- Uitbreiding fietsenstalling, klik hier -- Verslag van het koekjes bakken van 23 oktober 2021, klik hier -- Verslag van de 17e boeken-, platen- en cd-markt van 5, 6 en 7 november 2021, vanaf 1 januari géén wekelijkse boekenmarkt meer, klik hier -- Verslag van het Sinterklaasfeest van 20 november 2021, klik hier -- Verslag van het oliebollen bakken van 30 december 2021, klik hier -- -- --

Sport reglement

Reglement afdeling sport van wijkvereniging "de Weide".

1. Omschrijving:
Deze omschrijving dient om inzicht te geven in de organisatie, doelstelling en de uitvoering door de sportcommissie. Binnen de wijkvereniging zijn een aantal activiteitencommissies, waarvan de sportcommissie er één is. De sportcommissie heeft zich ten doel gesteld de behoefte aan recreatieve sport van de leden van de wijkvereniging om te zetten in georganiseerde, kostendekkende sportactiviteiten. Met andere woorden, mensen die via de reguliere sportverenigingen en/of sportscholen niet willen of kunnen sporten, kunnen als lid van wijkvereniging "De Weide" toch hun sport beoefenen.

De sportcommissie bestaat uit een aantal commissieleden met verschillende functies:
1.1. Sportcoördinator
1.2. Commissielid
1.3. Contactpersoon

De verschillende sporttakken zijn over verschillende commissieleden verdeeld.
Elke sporttak is verdeeld in groepen actieve sporters. Elke groep heeft een contactpersoon.

2. Functie/taken:
2.1. Sportcoördinator:
2.1.1. Vertegenwoordigt de sportcommissie binnen het algemeen bestuur van wijkvereniging "de Weide".

2.2. Commissielid:
2.2.1. Verzorgt de ledenadministratie, ledenwerving en inning van de contributie van de eigen sporttak.
2.2.2. Vertegenwoordigt de eigen sporttak binnen de sportcommissie.
2.2.3. Schrijft minstens 2 vergaderingen uit per jaar voor de eigen contactpersonen.
2.2.4. Coördineert en communiceert via de contactpersoon van de eigen sporttak.
2.2.5. Beheert het materialenbestand van de eigen sporttak.

2.3. Contactpersoon:
2.3.1. Vertegenwoordigt zijn groep bij de eigen sporttakvergaderingen. Eén van deze leden zal aangewezen worden voor de verzorging van de notulen.
2.3.2. Vertegenwoordigt de groep bij de sportcommissie.
2.3.3. Bewaakt de presentie en beheert de materialen van de groep.
2.3.4. Zorgt voor ontsluiting en sluiting van de accommodatie.
2.3.5. Controleert 1x per maand de aanwezige verbandtrommel. Eventuele gebreken worden gemeld aan het commissielid.
2.3.6. Meldt gebreken aan materiaal of accommodatie direct aan het sportcommissielid.
2.3.7. Beheert de sportartikelen van wijkvereniging "de Weide" in de accommodatie.
2.3.8. Bij incidentele afwezigheid zorgt hij/zij zelf voor vervanging. Bij structurele afwezigheid wordt het commissielid ingelicht.
2.3.9. Verspreidt namens het commissielid informatie naar de groep.
2.3.10.Regelt kleine problemen binnen de groep, maar heeft geen eigen beslissingsrecht en is in alle gevallen verantwoording schuldig aan het commissielid.

3. Verplichtingen en rechten:
3.1. Aanmelding en/of plaatsing alleen indien men lid is van wijkvereniging "de Weide".
3.2. Aanmelding en vervolgens plaatsing verplicht tot contributiebetaling, die niet komt te vervallen.
3.3. Plaatsing binnen de groep in volgorde van aanmelding.
3.4. Contributiebetaling door storting op rekening van de Wijkvereniging afdeling Sport.
3.5. Bij opzegging vanwege bijzondere omstandigheden kan teruggave worden verleend, dit ter beoordeling van het commissielid.
3.6. Opzegging altijd bij het commissielid en heeft alleen betrekking op de sport.
3.7. Bij verhindering dient men minimaal één uur voor aanvang van de wedstrijd of training de contactpersoon in kennis te stellen.
3.8. Bij afwezigheid zonder kennisgeving van 3 achtereenvolgende uren kan de vaste plaats in de groep komen te vervallen.
3.9. Bij tijdelijk stoppen kan de vaste plaats behouden blijven. Dit in overleg met de sportcommissie.
3.10. Bij tijdelijk stoppen komt de verplichting tot contributiebetaling niet te vervallen.
3.11. Bij verhuizing dient het lid zelf de adreswijziging door te geven aan het commissielid.
3.12. Bij gebruik van een accommodatie gelden de regels van deze accommodatie en de regels van haar beheerder.

4. Aanvullende bepalingen:
4.1. Een ieder is hoofdelijk aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen van derden.
4.2. De wijkvereniging en/of de bovengenoemde commissies kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.
4.3. Indien in vorengenoemde regels niet wordt voorzien, ligt de beslissing/ het besluit bij de sportcommissie.

6 november 2010

 

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×