Selecteer uw pagina
Te koop: Vogelhuisjes, insectenhotels, legpuzzelblad, klik hier -- Er zijn nog plekken bij diverse activiteiten, klik hier -- 13 november Informatie Seniorenplatform Hoogeveen, klik hier -- 18 en 19 november sinterklaasfeest (zie ook opgaveformulier), klik hier -- 14 december kerstknutselmiddag voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, klik hier -- 20 december Kerstklaverjasdrive aanvang 20:00 uur in het wijkgebouw, klik hier -- 27 december Oud en Nieuw Klaverjasdrive aanvang 20:00 uur in het wijkgebouw, klik hier -- Vóór 27 december inleveren bestellijst overheerlijke oliebollen, klik hier -- OPROEP Klaverjassers gezocht !, klik hier -- OPROEP Alle wijkbewoners, klik hier -- OPROEP Darters gezocht voor op de donderdagavond, klik hier -- OPROEP Biljarters gezocht voor op de donderdagavond, klik hier

Springkussenfestival

SPRINGKUSSENFESTIVAL OP 17 AUGUSTUS IN HET STEENBERGERPARK

 

Wijkvereniging De Weide heeft de vakantiespeeldag een nieuwe naam gegeven en dat is Springkussenfestival. Deze naam doet meer recht aan deze dag omdat er maar liefst 12 springkussens worden geplaatst.

Er zijn dit jaar twee veranderingen. Ten eerste is de locatie verhuist van het grasveld naast het wijkgebouw naar Steenbergerpark op het veld naast de fietscrossbaan en ten tweede is het festival teruggebracht van twee woensdagen naar één woensdag. Dit laatste heeft te maken met de veel hogere kosten die we moeten maken bij een activiteit in het Steenbergerpark (huur aggregaat, dixies etc.) en daardoor is het budget slechts voldoende voor één springkussenfestival.

Ook voor deze activiteit gelden de nieuwe regels van de gemeente en de provincie en dat betekent dat een quick scan opgesteld moet worden in het kader van de Wet Natuurbescherming en een stikstofdepositie berekening. De kosten daarvan zijn zo hoog dat dit het einde zou betekenen van het springkussenfestival. Gelukkig hebben we recent te horen gekregen dat de organisatie van het stadsparkfestival toestemming heeft gegeven om gebruik te maken van de rapporten die zij hebben laten opstellen en omdat het springkussenfestival veel kleiner is dan het stadsparkfestival qua aantal mensen, aantal aggregaten etc. blijven wij ruimschoots binnen de normen. Ik heb de stikstofuitstoot van het opgestelde aggregaat zelf globaal berekend en bij 9 uur bedrijfstijd en 60% capaciteit kom ik uit op een stikstof uitstoot over de gehele dag van 0,065 kg NOx.

Op 17 augustus worden 12 springkussens opgesteld. Deze zijn bedoeld voor de kinderen van de basisschool. De volgende attracties zijn besteld : Sweeper, slagbal, klimpalm, slingerbal, paddenstoel ballen bad, stormbaan 24 m lang, klimglijbaan, kleine glijbaan Dolfijn, de springkussens Bleeper met IPS, brandweer, piratenboot en lego.

Kinderen kunnen een toegangsbandje kopen. Voor leden van wijkvereniging De Weide bedraagt de prijs € 2,50 en voor niet-leden € 4,00. De kinderen ontvangen een bon voor een ijsje en limonade.
Verder kunnen de ouders plaats nemen op het terras en bij de bar is koffie en fris verkrijgbaar. Voor de inwendige mens zijn er broodjes knakworst en poffertjes.