Selecteer uw pagina
"WIJKGEBOUW GAAT OP 1 JUNI WEER OPEN, LEES ALLE INS EN OUTS in Nieuws" klik hier -- Algemene Ledenvergadering op maandag 6 juli, aanvang 20:00 uur, klik hier -- Wilt u een bingo organiseren bij U in de straat, klik hier of hier -- Geen Quilt- en Keramiektentoonstelling dit jaar, klik hier -- Geen herfstwandeltocht in september, klik hier -- Verslag boekenmarkt van 11 t/m 14 juni (én 19 t/m 21 juni), klik hier

Nieuws

Inhoud:

2020-05-23  Van de voorzitter
2020-05-23  Aangepaste huisregels wijkgebouw De Weideblik
2020-05-23  Wijkgebouw Coronaproof maken
2020-05-17  Wilt u een Bingo organiseren in Uw straat?


Van de voorzitter.

Beste wijkbewoners,

Zoals altijd verschijnt in juni het laatste wijkkrantje voor de zomer. Normaal gesproken staat die vol met verslagen van Koningsdag, prijsklaverjassen, en activiteiten die direct na de zomer gaan opstarten. En dat is dit jaar helemaal anders, want er was geen jaarvergadering, geen wandeltocht en geen Koningsdagviering. Het gebouw is vanaf 15 maart leeg en het blijft iedere keer een vreemde gewaarwording om in een leeg gebouw rond te lopen terwijl het er op een normale dag zou gonzen van de activiteiten. Maar aan de horizon gloort inmiddels enige hoop. Vanaf 1 juni mag het gebouw weer open voor in totaal 30 bezoekers. Dat is niet veel maar de meeste activiteiten stoppen tussen half mei en eind mei, dus verwachten we de eerste tijd maar enkele gebruikers. En daar ben ik blij om want we hebben het gebouw weliswaar aangepast aan de nieuwe corona regels, het is ook zaak dat iedereen went aan het toepassen van de nieuwe regels. Ik noem de belangrijkste. Thuisblijven als je niet lekker bent, vooraf aanmelden voor een activiteit, bij binnenkomst handen ontsmetten met een desinfecterende reinigingsgel. Verder komt er iemand bij de deur te staan die de bezoekers aanvinkt op de aanmeldingslijst en wordt expliciet naar gezondheid van de bezoeker en van de huisgenoten gevraagd. Voor alle activiteiten wordt een checklijst gemaakt waarop staat aangegeven welke maatregelen tijdens de activiteit moeten worden getroffen.

In het gebouw is de capaciteit van de vergaderzalen sterk gereduceerd en ook in de grote zaal kunnen aanmerkelijk minder bezoekers. Het zal voor beheer een hele puzzel worden om voor alle gebruikers een plekje in het wijkgebouw te vinden. Het zal ook van de gebruikers de nodige flexibiliteit vragen want gezien de (tijdelijke) sterk teruggelopen capaciteit van de vergaderzalen zal soms een uitwijk naar de grote zaal nodig zijn, maar ook die heeft al vaste gebruikers. Zonder twijfel zullen we vaker nee moeten verkopen als er een externe vraag voor een ruimte binnenkomt.

Dit alles is vastgelegd in een corona notitie uitgaande van de richtlijnen van de overheid, de aanpassingen aan en de regels in het wijkgebouw worden uitgewerkt. Verder wordt aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is, wordt een overzicht gegeven met huisregels, een overzicht uit te voeren aanpassingen en een beschrijving van maatregelen per activiteit. De opzet heeft de goedkeuring van de gemeentelijke coronafunctionaris gekregen. Omdat andere wijkgebouwen ook op zoek waren naar een model om aan te passen voor hun eigen gebouw is de notitie verspreid onder alle wijkgebouwen, dorpshuizen. In ons wijkgebouw zijn de twee supervrijwilligers Tinus en berend aan de slag gegaan om de aanpassingen door te voeren.

Nadat in het vorige krantje al was gemeld dat een groot aantal activiteiten was geannuleerd kan ik melden dat inmiddels ook besloten is om de wandeltocht op 12 september te annuleren en de grote quilt- en keramiek tentoonstelling op 2,3 en 4 oktober wordt verplaatst naar 1,2 en 3 oktober 2021.

Maar er zijn in juni ook activiteiten die doorgaan.

Vrijwel direct na 1 juni de dag waarop de regels worden versoepeld, komt op woensdag 3 juni het Algemeen Bestuur bijeen om de aangepaste begroting te bespreken en de ALV voor te bereiden. Hierin zijn de gevolgen van de coronacrisis verwerkt en zoals verwacht zal dit resulteren in een fors tekort over 2020. Omdat de vereniging in het verleden een behoedzaam financieel beleid heeft gevoerd, kan dit gelukkig worden opgevangen, maar uit een enquête van de BOKD blijkt dat 32% van de 183 dorpshuizen/wijkgebouwen die Drenthe kent acuut in de financiële problemen komt. De BOKD en de provincie Drenthe hebben actie genomen richting Den Haag om aandacht te vragen voor de benarde situatie van de dorpshuizen. Een van de steunmaatregelen van de overheid is de TOGS regeling waarbij een bedrijf of instantie een eenmalige vaste uitkering krijgt van € 4.000 om de vaste lasten te dekken en dat is precies waar heel veel wijkgebouwen behoefte aan hebben, maar die is (nog) niet opengesteld voor dorpshuizen/wijkgebouwen.

Zelf heb ik ook Tweede Kamerlid hierover rechtstreeks benaderd (William Moorlag). Hij heeft samen met enkele andere Tweede Kamerleden waaronder Agnes Mulder vragen aan de minister gesteld over dit onderwerp. Het antwoord van de minister was dat ook non-profit organisaties zoals dorpshuizen in aanmerking kunnen komen voor de TOGS-regeling mits de SBI-code voorkomt op de lijst van de regeling en dat is nu juist NIET het geval. Ik heb het ook nog onder de aandacht gebracht van de CDA-fractie van de gemeente in de hoop dat zij Agnes Mulder van informatie voorzien. Het laatste bericht dat ik van de heer Moorlag heb gekregen dat er weer vragen worden gesteld. Ik heb ook voorgerekend dat de extra kosten voor de dorpshuizen/wijkgebouwen in provincie Drenthe slechts € 732.000 bedragen. Als ik zie hoeveel miljarden er worden uitgetrokken kan dit bedrag toch niet het probleem zijn. Zeker als je je realiseert dat wanneer er niets wordt gedaan en dorpshuizen omvallen dan zullen de kosten om na de crisis de sociale infrastructuur weer te herstellen aanmerkelijk groter zijn. Daarbij is het ook nog maar de vraag of de vrijwilligers die nu het gevoel hebben dat ze door de overheid in de steek worden gelaten over een tijdje bereid zullen zijn om de werkzaamheden weer op te pakken. Het is afwachten wat er nu gaat gebeuren.

De eerste activiteit die WEL doorgaat in juni is de Boekenmarkt. Wij mogen in totaal 30 bezoekers toelaten en daar zal ook streng de hand aan worden gehouden. Omdat het gebouw verder geen activiteiten heeft gepland is besloten om de boekenmarkt over meerdere dagen te verdelen. Op deze wijze kunnen we de bezoekers beter spreiden en hopen we te voorkomen dat er wachtrijen bij de deur komen. Elders in de wijkkrant vindt u de openingstijden.

Een andere jaarlijkse noodzakelijke activiteit is de ALV (de Algemene Leden Vergadering)/ Normaal gesproken is die medio maart en dat is voor de datum van 31 maart die in de statuten staat vermeld als uiterste datum. Dat is dit jaar niet gelukt, maar omdat het door omstandigheden komt waar wij geen invloed op hebben, is het toegestaan om de ALV op een later tijdstip te houden

De nieuwe datum is geworden maandag 6 juli. Wij zullen daarin naast de financiële rapportage over 2019 ook de aangepaste coronabegroting voor 2020 presenteren. Voor agenda zie elders in de wijkkrant.

De coronacrisis leidt ook tot nieuwe ideeën. Zo werd ik door de SWW/Smederijen benaderd of wij interesse hadden in het organiseren van straatbingo’s. De achterliggende gedachte is om op deze wijze wat activiteiten naar de mensen te brengen nu ze niet meer naar een wijkgebouw of iets anders kunnen voor een activiteit. Inmiddels hebben zich al een aantal straten hiervoor aangemeld en eind mei is deze activiteit gestart. In de volgende wijkkrant meer hierover.

Beste mensen dit was het voor deze keer. Ik wens iedereen nog heel veel sterkte in de komende periode en ik herhaal de woorden van Mark Rutte nog maar een keer:

HOU VOL, want alleen dan krijgen we het virus onder de knie.

Verder hoop ik u in september te kunnen verwelkomen bij een van de vele activiteiten in ons wijkgebouw.

Hein Akerboom, voorzitter

 

HUISREGELS WIJKGEBOUW De Weideblik.

De overheid heeft regels vastgesteld voor bezoek aan openbare gebouwen.

Deze worden door de wijkvereniging een op een overgenomen.

Onderstaand vindt u de regels waaraan u moet voldoen om een bezoek te brengen aan een activiteit/afspraak in het wijkgebouw.

 

VRAGEN BIJ BINNENKOMST WIJKGEBOUIW

U kunt alleen naar binnen indien u zich vooraf heeft aangemeld en op de toegangslijst staat.

Heeft u de afgelopen 24 uur een of meerdere van de navolgende klachten gehad dan mag u NIET naar binnen.

Hoesten,

Neusverkoudheid,

Koorts vanaf 38 graden,

Benauwdheidsklachten.

Verder mag u ook NIET naar binnen indien:

U op dit moment u een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidklachten,

U het coronavirus heeft gehad en dit de afgelopen 7 dagen is vastgesteld (in een lab),

U een huisgenoot/gezinslid heeft met het coronavirus en u in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar heeft gehad terwijl hij/zij nog klachten had.

U in quarantaine bent omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld.

 

GEDRAGSREGELS IN HET WIJKGEBOUW

Bij binnenkomst hand reinigen met reinigingsgel.

Schudt geen handen.

Was regelmatig je handen.

Maak verder gebruik van alle aangeboden voorzorgsmaatregelen qua hygiëne.

Houdt 1,5 meter afstand van elkaar en waar nodig wacht om mensen ruimte te geven.

Nies in je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes, deponeer de zakdoekjes in de geplaatste afvalbakken

Per toiletruimte is 1 persoon toegestaan.

Betaal zoveel mogelijk met de PIN

Volg de aanwijzingen op van de activiteiten/ cursus leider.

Er wordt niet actief gecontroleerd op naleving van de regels maar verwachten dat iedereen solidair is en zich aan de regels houdt.

Mocht worden geconstateerd dat een persoon zich, ondanks waarschuwingen, regelmatig niet aan de gedragsregels houdt, dan kan het bestuur besluiten om de betreffende bezoeker, ter bescherming van de overige bezoekers, de toegang tot het wijkgebouw te ontzeggen.

 

Wijkgebouw coronaproof maken.

Op het moment dat duidelijk werd dat het wijkgebouw weer open zou gaan is intensief gezocht o.a. op internet wat wij moeten doen voordat het wijkgebouw open zou kunnen gaan. Maar ja een standaard draaiboek bleek er niet te zijn. Wel konden we op de website van de BOKD wat handreikingen vinden en daar bleef het in het begin ook bij. Dus ben ik zelf aan de slag gegaan en heb vele malen een wandeling door het wijkgebouw gemaakt mijzelf afvragend wat moet hier gebeuren om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.

Uiteindelijk is het een document geworden waarin zaken als beleid van de vereniging, wie is waarvoor verantwoordelijk, aanpassingen wijkgebouw en voor alle activiteiten is vastgelegd welke aanpassingen er voor een activiteit nodig is. Ook is de capaciteit van alle zalen drastisch teruggebracht tot ca. 40% van de oorspronkelijke capaciteit.

Sommige zaken zijn gemakkelijk te implementeren. Bij binnenkomst staat er een reinigingzuil met daarop desinfecterende reinigingsgel waarmee iedereen die het gebouw binnenkomt zijn of haar handen moet reinigen. Dezelfde zuil staat bij de toiletten om de handen na toiletgebruik nogmaals te reinigen. Het drukste deel in het gebouw is de gang naar de grote zaal. Om meer vrije ruimte te krijgen zijn de uitstallingen met de spullen die te koop worden aangeboden verwijderd. Op de vloer komt nog tape en pijlen om de loop richting aan te geven. Bij de beide bars is een afscheiding gemaakt van dik plastic tafelzeil. De werkzaamheden worden allemaal in eigen beheer uitgevoerd door de vrijwilligers Tinus en Berend, die ook gedurende de sluiting van het gebouw op het gebouw gepast hebben. Daarbij hebben ze onderhoud gepleegd aan de ruimte van de timmerclub en de grote zaal grondig schoongemaakt. En nu maken ze de zuilen waarop de gel staat, hangen ze het afscheidingsplastic op.

Bij de toiletten komt een instructie te hangen dat er maar 1 persoon in de toiletruimte is toegestaan. Daar hebben we lang over nagedacht hoe we dit moesten aangeven. Moeten we een bewegingsschakelaar met tijdschakelaar installeren met een rode lamp aan de buitenzijde? Dat is veel werk en je krijgt dan weer problemen met mensen die er lang over doen dat het lampje te vroeg uitgaat. Uiteindelijk is voor de meest simpele oplossing gekozen maar die vraagt wel wat discipline van de bezoekers. We halen de deurdrangers die de toiletdeur automatisch sluiten er af en vragen de mensen om na het toiletbezoek de deur open te laten, zodat de nieuwe bezoeker ziet dat er niemand is. Zodra de deur dicht is weet je dan dat er iemand op het toilet is.

Ook zullen tafels na elke activiteit gereinigd moeten worden en moeten met grote regelmaat de deurklinken worden gereinigd. Het bar personeel draagt latex handschoenen en dat gebeurt ook bij sommige activiteiten.

Ook het aantal personen achter de bar is gelimiteerd en dat kan in de toekomst ertoe leiden dat mensen wat langer op hun consumptie moeten wachten.

In het verleden was de wijkvereniging best wel soepel met het toestaan van het gebruik van de keuken en de keukenapparatuur door derden, maar dat kan nu ook niet meer. Alleen de geregistreerde vrijwilligers van de wijkvereniging mogen zich nog achter de bar en in de keuken bevinden.

Door de gereduceerde capaciteit van de zalen zal het kunnen voorkomen dat niet alle deelnemers meer tegelijk in die ruimte aanwezig kunnen zijn en dan moet er in samenspraak met die commissie naar een oplossing worden gezocht. Dat kan zijn groepen opsplitsen over meerdere avonden of de frequentie wijzigen naar een groep op de even weken en de andere groep op de oneven weken, of een roulatiesysteem.

Ik vermoed overigens dat met name in het beging het lastigste voor alle deelnemers aan activiteiten zal zijn dat zij elke keer dat zij naar het wijkgebouw komen zij zich vooraf moeten aanmelden bij hun leider/leidster. Deze aanmeldingslijsten moeten naar het beheer en per avond zal er iemand aan de deur staan om te controlerende of de binnenkomende persoon zich vooraf heeft aangemeld en dan zullen ook de standaard gezondheidsvragen worden gesteld. Kortom er verandert een hoop en het wordt er niet eenvoudiger op. Ook vrees ik dat het, gezien de sterk gereduceerde capaciteit van al onze zalen, voor beheer heel erg lastig gaat worden om alle gebruikers van het wijkgebouw weer aan een plekje te helpen. Dat vergt heel veel flexibiliteit van beide partijen.

Kortom er moet nog heel wat werk verzet worden voordat het wijkgebouw in september weer volledig open gaat.

 

Straatbingo.

Stratenbingo in De Weide.

Tijdens een gedwongen sluiting van het wijkgebouw kunnen leuke ideeën ontstaan en de straatbingo valt daar ook onder. Hoe is dat zo gekomen. Op een gegeven moment toen ik bezig was met de vermoedelijke regelgeving na de heropening, kreeg ik een telefoontje van Lisette Rinkema. Zij werkt bij de SWW op het kantoor als opbouwwerker in het team De Weide/Erflanden in ons wijkgebouw. Zij was aan het nadenken geweest welke mogelijkheden er zijn om het wegvallen aan sociale contacten door de sluiting van o.a. het wijkgebouw op te vangen en kwam met het idee van een straten bingo.

Het motto is. De wijk kan tijdens de coronacrisis helaas niet naar de bingo, dus komt de bingo naar jullie toe. Dat plan is uitgewerkt. Er zijn wat prijsjes gekocht en vrijwilligers benaderd en vervolgens is het bekend gemaakt op internet. Inmiddels hebben 5 straten zich aangemeld. Het plan is om 1 of 2 middagen in de week 2 straten per middag te bezoeken.

Omdat we nog moeten uitzoeken hoeveel tijd het kost om in een straat de bingokaarten uit te delen en te controleren op de bingo, gaan we vooralsnog uit van 1 bingoronde per straat, maar wanneer het bingospelen vlotter gaar dan verwacht dan hebben we de mogelijkheid om twee bingorondes te spelen.

Wij maken gebruik van een elektronisch bingoapparaat en daarvoor hebben we wel stroom nodig. De versterking komt van onze eigen geluidsinstallatie op de auto.

Dankzij een bijdrage van de smederijen kunnen we in de eerste straten de BINGO GRATIS aanbieden. Per woning wordt een bingokaart verstrekt en we hebben prijsjes voor zowel volwassenen als kinderen.

Wanneer een straat interesse heeft dan kunnen zij zich aanmelden op een van de onderstaande e-mail adressen. Na aanmelding nemen wij contact met u op voor overleg over de dag en het tijdstip.

voorzitter@wijkverenigingdeweide.nl

l.rinkema@swwh.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

   

 

 

 

 

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×