Selecteer uw pagina
Nieuws: -- Voor alle vaste activiteiten en evenementen => zie "Agenda" -- Oproep jeugdige timmeraars en knutselaars, in de leeftijdsgroep van 10 t/m 13 jaar, klik hier -- Wijkvereniging ontvangt cheque van de Rabo clubkas campagne ,klik hier -- Verslag en foto's koekbakmiddag 31 oktober, klik hier -- Toneelnieuws, klik hier -- Jubilarissen, klik hier -- Verslag boekpresentatie Geschiedenis van De Weide, klik hier -- 24 november Sinterklaasfeest, klik hier -- 12 december Kerstknutselmiddag, klik hier -- 18 december Kerstklaverjassen, klik hier -- 27 december Oudejaarsklaverjassen, klik hier -- Tot 28 december Oliebollen, Knieperties en/of Appelflappen bestellen, klik hier -- 29 december Bestelde Oliebollen, Knieperties en/of Appelflappen afhalen, klik hier

Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering “Wijkvereniging De Weide”

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging de Weide,
die gehouden zal worden op maandag 19 maart 2018 in het wijkgebouw de Weideblik, de Ploeger 10, Hoogeveen.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA: 

1 Opening 20.00 uur
2 Vaststelling agenda
3 Notulen d.d. maandag 20 maart 2017
4 Ingekomen stukken
5 Uitgaande stukken
6 Jaarverslag secretariaat
7 Jaarverslag penningmeester
8 Verslag kascommissie Decharge bestuur
9 Benoeming kascommissie: De heren   N.A. van der Bruggen – K. de Groote en de Heer Beumer.

PAUZE

10 Begroting 2017
11 Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
           Harry         Regtop            Secretaris.
           Arend        Smit                Weide Nieuws.
           Desiree      Boom              Redactie.
           Wout         Kelder             Sport.

Nieuw te benoemen:
            Ger van de Wetering         Algemeen Lid.

12 Uitslag bestuursverkiezing
13 Rondvraag
14 Sluiting  

Namens het bestuur, Harry Regtop, secretaris

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×