Selecteer uw pagina
Helaas, weer geen paaseieren zoeken en geen paasontbijt dit jaar, klik hier -- Compostactie 13 maart gaat, zij het ietwat aangepast, wel door!, klik hier -- Ook geen Koningsdag dit jaar, klik hier -- De Corona-regels nog eens op een rij, klik hier --

ALV 2020

UITNODIGING ALV op maandagavond 6 juli.

Geachte leden, de voor maandag 16 maart jl. uitgeschreven Algemene Ledenvergadering was een van de eerste activiteiten die door de lock-down niet door konden gaan. Dat is vervelend omdat de statuten van de wijkvereniging voorschrijven dat de ALV-uiterlijk 3 maanden na het verstrijken van het boekjaar moet worden gehouden. Dat de ALV niet kon worden gehouden valt onder overmacht en valt het bestuur niet te verwijten. Gelukkig biedt artikel 15 lid 1 uitkomst want daarin heeft de ALV de mogelijkheid gekregen om de termijn van 3 maanden te verlengen. Maar ook voor dat besluit kon de ALV helaas niet bij elkaar komen.

Vanaf 1 juli mogen er tot 100 mensen in het wijkgebouw, maar rekening houdend met de 1,5m tussenafstand verwachten wij dat we buiten het bestuur ca. 25-30 mensen kunnen ontvangen en dat is meestal wel toereikend voor de ALV.

Een van de nieuwe regels is wel dat bezoekers zich vooraf moeten aanmelden.
Dat kan door een mail te sturen naar secretaris@wijkverenigingdeweide.nl

Ook voor deze bijeenkomst geldt, bent u verkouden of voelt u zich niet lekker of zijn familieleden ziek blijf dan thuis.

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de uitgestelde jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Wijkvereniging De Weide die gehouden zal worden op maandag 6 juli 2020 in wijkgebouw De Weideblik aan de Ploeger 10 te Hoogeveen.

Aanvang 20:00 uur.

Let op:

Vooraf aanmelden is verplicht!

I.v.m. de toegangsregistratie verzoeken wij u om tijdig aanwezig te zijn.

 

AGENDA

1.   Opening

2.   Besluit ingevolge artikel 15 lid 1 van de statuten tot verlenging van de termijn van 3 maanden na sluiting boekjaar voor het houden van de ALV.

3.   Vaststelling agenda

4.   Notulen ALV van 18 maart 2019

5.   Ingekomen Stukken

6.   Uitgaande stukken

7.   Jaarverslag secretariaat en commissies

8.   Jaarverslag Penningmeeste

9.   Verslag kascommissie
      Voorstel Decharge verlening bestuur

10.  Benoeming Kascontrole commissie

 

PAUZE

 

11.  Begroting 2020 (aangepast op de corona sluiting)

12.  Bestuursverkiezing

       Aftredend en herkiesbaar:

       Hein Akerboom Voorzitter

       Jos Diphoorn Activiteiten

       Ruud Mulder Website

13.   Uitslag bestuursverkiezing

14.  Rondvraag

15.  Sluiting

.

Namens het Bestuur
Harry Regtop, secretaris

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×