Selecteer uw pagina
In memoriam: Henk Pelgrim, klik hier -- Update Corona-maatregelen voor het wijkgebouw De Weideblik, klik hier -- Te koop: Vogelhuisjes, insectenhotels, legpuzzelblad, klik hier -- 12 maart Compostverkoop, klik hier -- 19 maart Wandeltocht, klik hier -- Klaverjassers gezocht !, klik hier -- 17, 18 en 19 juni 2022 18e boeken- platen- en cd-markt, klik hier -- OPROEP aan alle wijkbewoners, klik hier -- Toneelnieuws, klik hier -- Uitbreiding fietsenstalling, klik hier -- Verslag van het koekjes bakken van 23 oktober 2021, klik hier -- Verslag van de 17e boeken-, platen- en cd-markt van 5, 6 en 7 november 2021, vanaf 1 januari géén wekelijkse boekenmarkt meer, klik hier -- Verslag van het Sinterklaasfeest van 20 november 2021, klik hier -- Verslag van het oliebollen bakken van 30 december 2021, klik hier -- -- --

ALV 2021

Algemene Ledenvergadering

 

Wijkvereniging De Weide”

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging de Weide,

die gehouden zal worden op maandag 5 Juli 2021

in het wijkgebouw de Weideblik, de Ploeger 10, Hoogeveen.

Aanvang 19.30 uur.

 

 

  LET OP!  WILT U DE VERGADERING BIJWONEN DIENT U ZICH VAN TE VOREN AAN TE MELDEN BIJ :

  Secretariedeweide@live.nl

 

  AGENDA:

  1. Opening 19:30 uur

  2. Vaststelling agenda

  3. Notulen ALV 2020 dd 6-7-2020

  4. Ingekomen stukken

  5. Uitgaande stukken

  6. Jaarverslag secretariaat

  7. Jaarverslag penningmeester

  8. Verslag kascommissie

      Decharge bestuur

  9. Benoeming kascommissie

      K. de Groote, H. Timmermans, J. Beumer

 

      PAUZE

 

10. Begroting 2021

11. Bestuursverkiezing

     

      Aftredend en herkiesbaar:

      Harry Regtop, secretaris

      Arend Smit, Weidenieuws

      Ger van de Wetering, Algemeen lid en Notulist

     

      Nieuwe bestuursleden:

      Monika Bisschop, Redactie Weidenieuws

      Tom Thomas, Voorzitter Sport

 

12. Uitslag bestuursverkiezing

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Namens het bestuur,

Harry Regtop, secretaris

   

LET OP!  WILT U DE VERGADERING BIJWONEN DIENT U ZICH VAN TE VOREN AAN TE MELDEN BIJ:

Secretariedeweide@live.nl

 

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×