Selecteer uw pagina
Nieuws: Zonnepanelen wijkgebouw, Mededeling Gemeente m.b.t. de campagne 'Lang zult U wonen', Smederijen 10 jaar, Statiegeldactie COOP tbv vakantiespeeldagen, klik hier -- Voor alle vaste activiteiten en evenementen => zie "Agenda" -- Verslag Sinterklaasfeest van 24 november jl., klik hier -- Verslag Kerstknutselmiddag van 12 december jl., klik hier -- 1 en 2 maart uitvoering van het toneelstuk 'Opa is onbetaalbaar', klik hier -- 9 maart wordt de 7e Weidebliktocht gehouden, klik hier -- 16 maart weer de jaarlijkse compostactie, klik hier --

Algemene ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering “Wijkvereniging De Weide”

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van Wijkvereniging de Weide,
die gehouden zal worden op maandag 19 maart 2018 in het wijkgebouw de Weideblik, de Ploeger 10, Hoogeveen.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA: 

1 Opening 20.00 uur
2 Vaststelling agenda
3 Notulen d.d. maandag 20 maart 2017
4 Ingekomen stukken
5 Uitgaande stukken
6 Jaarverslag secretariaat
7 Jaarverslag penningmeester
8 Verslag kascommissie Decharge bestuur
9 Benoeming kascommissie: De heren   N.A. van der Bruggen – K. de Groote en de Heer Beumer.

PAUZE

10 Begroting 2017
11 Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar:
           Harry         Regtop            Secretaris.
           Arend        Smit                Weide Nieuws.
           Desiree      Boom              Redactie.
           Wout         Kelder             Sport.

Nieuw te benoemen:
            Ger van de Wetering         Algemeen Lid.

12 Uitslag bestuursverkiezing
13 Rondvraag
14 Sluiting  

Namens het bestuur, Harry Regtop, secretaris

Advertenties


Login

Please login using your credentials recived by email when you register.


Wachtwoord vergeten? |  Gebruikersnaam vergeten?

×